25 Ocak 2018 Perşembe

Kültürün Manevi Öğeleri Nelerdir?

Etiketler

Bireysel bir varlık olarak dünyaya gelen insanoğlu, sosyalleşme aşamasından sonra toplumsal bir varlık olarak yaşamaya başlar. Bu süreçte farklı karakteristik özellikleri olan bireyler bir uzlaşı ortamında bütün halinde hareket eder. Bireyleri toplumsal bir varlık olmaya taşıyan bu etkileşim sürecinde insanı bireysel ve toplumsal olarak etkileyen kültürel bazı unsurlar mevcuttur. Maddi ve manevi olarak inceleyebileceğimiz bu unsurlardan maddi ögeler, genellikle ekonomik ve hızla değişebilen konular olurken; asıl belirleyici etkenin manevi ögeler olduğunu söylemek çokta yanlış olmayacaktır. Bireyleri dolayısıyla da toplumları birbirinden ayırt eden bu "Kültürün manevi öğeleri nelerdir?" sorusunu üç başlık;

Kültürün Manevi Öğeleri Nelerdir?

İnançlar

Bireyler, dini unsurların ön planda olduğu ülkelerde, kutsal kitapların ve öngörülen ibadetin etkisiyle toplumsal hayatlarını düzenler. Bu bağlamda, sosyal hayatın akışı içerisindeki pek çok toplumsal kural dini değerlere göre şekillenir demek çokta yanlış bir söylem olmayacaktır. Söz gelimi İslam inancının yaygın olduğu ülkelerde kültürel değerler, aile ve sosyal yapı gibi oluşumlar dini inançların gereği ön planda tutularak oluşturulmaktadır. Yani inançlar, toplumsal kültürün oluşmasında önemli bir faktördür.

Gelenekler

Toplumlar, geçmişten günümüze yaşadıkları coğrafyalarda ortama uyum sağlamak amacıyla geliştirdikleri bir takım davranışları sosyal hayatlarının bir parçası haline getirmişlerdir. Bireysel ya da toplumsal olarak incelemenin mümkün olduğu bu davranışların bütünü gelenekleri oluşturmaktadır. Özellikle yazılı bir kaynağa dayanmasa da toplumsal yapıya entegre edilmiş bu kurallar bütünü örf, adet, anane gibi farklı isimler alsa da temelde aynı işlevi görür ve oluşan kültürün ayırt edici özelliklerini  ortaya koyar.

Semboller- Mitler-Normlar

Özellikle eski çağ toplumlarında mitler, toplumsal yapıyı etkileyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin eşyalara ya da varlıklara yüklenen anlamlarla beklentilerin karşılanması için adak kültürü ortaya çıkmıştır. Ya da ahlaki düzenin bozulması, beraberinde doğal afet getiren bir sonuç gibi görülmüştür. Bu da toplumun kültürel yapısının ahlaki değerler ön planda tutularak oluşturulmasını sağlayan önemli bir manevi öge olarak karşımıza çıkmasına neden olmuştur.
Toplumların oluşumu aşamasında meydana gelen kültürel değişimlerde; toplumların oluştuğu coğrafyada hâkim olan inanç sisteminin yanı sıra, köklerinden gelen geleneksel bakış açıları ve geçmiş dönemlerde etkileşim yoluyla aktarılan ahlaki değerler bir bütün olarak toplumların kültürel gelişimlerini etkileyen manevi unsurları oluşturmuşlardır.

Bu yazı hakkında Hiç yorum yok